bevalling


 

.......wat komt er allemaal kijken?


De liefde en zorg voor de pup begint al ver voordat hij geboren wordt.  Stambomen worden uitgeplozen om de best mogelijke combinatie te maken waarbij niet alleen het uiterlijk telt maar ook het karakter en de gezondheid van de aanstaande ouderdieren. Groot voordeel hierbij is de informatie over gezondheidstesten die tegenwoordig online te vinden zijn. Daarnaast is er via datzelfde internet veel makkelijker aan informatie bij fokkers in het buitenland te komen en zijn trips naar het buitenland hierbij behulpzaam. In het thuisland van de Field, Engeland is men vooral zeer bereidwillig informatie te delen.

Op deze wijze wordt er een verantwoorde keuze gemaakt tussen de teef en de reu, waarbij natuurlijk nooit vergeten mag worden dat moeder natuur uiteindelijk altijd het laatste woord heeft.


Nu de combinatie tussen reu en teef is gemaakt en de dekking heeft plaatsgevonden wordt het spannend of de moeder daadwerkelijk drachtig is.

Ieder teken wordt hoopvol bekeken dikke tepels, aanhankelijk gedrag, ochtendmisselijkheid, meer of juist minder eetlust, slijm afscheiden ga zo maar door. De echo halverwege de zwangerschap brengt verlossende duidelijkheid. Als vastgesteld is dat de teef zwanger is dan wordt de bevalling voorbereid.


Hoe gaat het verder?

Om zeker te weten hoeveel pups er geboren moeten worden kan je van te voren een röntgenfoto laten maken. Op deze foto zijn de geraamtes te tellen en weet je zeker hoeveel pups er moeten komen.

Na negen weken zullen de pups worden geboren, natuurlijk is het de ene keer eerder en de andere keer later. Dit heeft o.a. te maken met de hoeveelheid pups die op komst zijn.


Een bevalling verloopt in drie fasen die duidleijk te onderscheiden zijn.

Namelijk:

-de voorbereidingsfase

-de onstluitingsfase

-de uitdrijvingsfase


De voorbereidingsfase


Al een aantal nachten voor de vermoedelijke werpdatum gaat de fokker bij de aanstaande moeder slapen. Vaak is de teef in die laatste periode wat onrustig en zoekt steun. De teef bereidt zich in deze fase voor op de komst van haar pups. De teef wil soms graag een hol graven, dit probeert ze dan in de dekens of kranten in de werpkist te doen. Dit graven, of nestbouw gedrag, wordt afgewisseld met 'normaal' gedrag. De teef zal zich ook vaak likken, voornamelijk van onderen (de vulva). Soms valt het op dat de teef een helder, taai, soms iets melkachtig wit slijm verliest. Dit is het teken dat de ontsluiting en de bevalling binnen vierentwinitig uur moet plaatsvinden.

Het spreekt voor zich dat de fokker ook tijdens de geboorte aanwezig is om hulp te kunnen bieden als er problemen zouden ontstaan, alhoewel Fields heel makkelijk hun kinderen op de wereld zetten. Afhankelijk van de rust van moeder en haar pups slaapt de fokker enkele nachten na de geboorte nog steeds naast de werpkist.


De ontsluitingsfase


In de ontsluitingsfase voor de bevalling beginnen de weeen. Deze weeen zorgen ervoor dat de mond van baarmoeder opgerekt wordt.  Vlak voor de volgende fase zal de ademhaling sneller gaan en kunnen teven ook braken. De temperatuur van de hond daalt in deze fase 1 á 2 graden. De weeën zijn goed zichtbaar.


De uitdrijvingsfase

Op het moment dat de teef mee gaat persen met de weeën gaat de uitdrijvingsfase in. Dit meepersen gebeurt reflexmatig. Deze reflex wordt veroorzaakt doordat er een pup in het bekken van de teef komt. Tijdens een wee zal de teef meerdere malen persen. Ze houdt de staart omhoog om meer ruimte in de bekkenholte te krijgen.

Binnen enkele uren nadat het eerste vruchtwater is vrijgekomen, moet men de  vruchtblaas zien met daarin de pup die als eerste geboren zal worden.

Is het vruchtwater wat groen van kleur, dan moet de eerste pup binnen één uur geboren zijn.  Het persen kan even duren, toch mag een teef niet langer dan een half uur op één pup aan het persen zijn zonder dat er wat gebeurt.

Teven nemen na de geboorte van elke pup meestal een kortere of langere pauze, waarin niet geperst wordt. Daarom duurt het gemiddeld drie kwartier tussen de geboorte van twee pups. De pauze waarin niet geperst wordt, mag wel twee tot drie uur duren. De teef kan tijdens deze periode in slaap vallen, waardoor het nog wel langer kan duren voor ze weer begint met persen.

Iedere pup heeft een eigen nageboorte. De nageboorte komt in de regel direct na elke pup. Soms gebeurt het dat er eerst twee pups komen en dan pas twee nageboorten. Meestal zit de nageboorte nog aan de pup vast. De teef eet de nageboorte op, en deze breekt af op een bepaalde plek in de navelstreng. De navelstreng scheurt meestal spontaan op de goede plaats af. Mocht een navelstreng bloeden, of niet afscheuren, dan kunt u deze afbinden met een stevige garendraad ontsmet met alcohol, doe dit op een centimeter of 2 van de buikwand van de pup af.

Daarna is het zaak dat de pup snel gaat drinken bij de moeder hierdoor krijgt hij belangrijke afweerstoffen binnen en wordt er wee opwekkend hormoon aangemaakt waardoor de volgende pup na ongeveer drie kwartier wordt geboren.


Tijdens en na de bevalling is het belangrijk de temperatuur hoog te houden, de pups zijn hier zelf nog niet toe in staat, voor de moeder moet er een plaats zijn waar ze uit de directe warmte van de warmtelamp kan liggen.


Na de geboorte:

Nauwgezet wordt na de geboorte, de geboortetijd, het gewicht van de pup en het geslacht genoteerd, evenals eventuele kenmerken. Dit om de pups van elkaar te onderscheiden en ze individueel te kunnen volgen. Dat valt bij enkel leverkleurige pups niet mee daarom wordt er een merkje (stipje) aangebracht  om het observeren te vereenvoudigen. Na een paar weken heeft iedere pup al zoveel eigenheid  dat zo’n onderscheidingsmerkje niet meer nodig is.


De werpkist staat opgesteld in een aparte kamer zodat de moeder de benodigde rust krijgt en de kinderen ongestoord aan de eerste drie weken van hun leven kunnen beginnen.

Tot die tijd is bezoek uitgesloten. Zo wordt de rust gewaarborgd en wordt de kans op besmetting geminimaliseerd. In die eerste drie weken worden de nieuwe puppeneigenaren via foto- en filmbeelden vanzelfsprekend op de hoogte gehouden over de groei en ontwikkeling van de puppy’s.


Na de eerste drie weken is de periode aangebroken waarin de nieuwe puppyeigenaar van harte welkom is om het nest te komen bezoeken. U ontvangt dan de benodigde informatie en is er ruimschoots tijd voor al uw vragen.

Tot aan het moment dat de pups het huis verlaten krijgen zowel de moeder als haar kinderen optimale zorg en aandacht. Een mooie balans tussen uitdaging en rust.


Als de verantwoordelijkheid voor dit jonge dier over wordt gedragen aan de nieuwe eigenaar dan krijgt deze uiteraard een beschrijving mee over de eerste maanden van uw pup. Ook in de daarop volgende jaren blijft de fokker graag met u in contact over het wel en wee van uw Field Spaniel.