entingen en ontwormen


 

Net zoals bij een baby krijgt de pup afweerstoffen mee van de moeder. De afweerstoffen beschermen de pup slechts enkele weken optimaal. Zodra de afweerstoffen zijn uitgewerkt moet het immuunsysteem van de pup de afweer overgenomen hebben.

Voor het opbouwen van een goede afweer moet de pup het eerste jaar verschillende keren ingeënt worden.

Entingen in het eerste levensjaar:


- Parvo en hondenziekte  als de pup 6 weken is

- Parvo en Ziekte van Weil als de pup 8 - 9 weken oud is.

- Parvo, Ziekte van Weil, besmettelijke leverziekte (HCC), influenza, hondsdolheid (indien gewenst). -

- Kennelhoest neusenting (indien gewenst) op de leeftijd van 12 weken.

- Kennelhoest neusenting herhalen (wanneer deze met de 12 weken enting gegeven is) zodra de jonge hond 9 maanden is.

- Na het eerste levensjaar is de eerste herhalingsenting dus op een leeftijd van 1 jaar en 3 maanden.


De meeste dierenartsen gebruiken tegenwoordig een vaccin voor bepaalde ziekten waartegen wordt ingeënt een bescherming biedt van minimaal 3 jaar. Er wordt dan jaarlijks slechts nog geent tegen die ziekten waarvan de immuniteit na een jaar al is verdwenen.

Het derde jaar wordt dan weer een grote cocktailenting gegeven.

 

Jaarlijks enten en vooral de jaarlijkse controle van de hond blijven belangrijk.


Er is een wettelijke verplichting uw hond tegen hondsdolheid (rabiës) te enten wanneer u met uw hond naar het buitenland wilt. Deze enting moet minimaal 21 dagen en maximaal 3 jaar oud zijn. Er zijn landen die aanvullende eisen stellen. Woont of komt u echter in Nederland in gebieden waar veel vossen voorkomen is een rabiesenting ook belangrijk. ( o.a Limburg, Zeeuws Vlaanderen en alle grensstreken)


Ontwormen
Pups worden al in de baarmoeder besmet met wormenlarven. Onmiddellijk na de geboorte worden de pups met wormen besmet via de moedermelk. Deze besmetting gaat door tot de pups gespeend worden. Daarom is een goede ontworming in het eerste levensjaar, erg belangrijk.

Wormen kunnen de afweer van uw pup onderdrukken. Daarom is het belangrijk dat al ruim voor de eerste enting met ontwormen wordt begonnen. Anders kan het immuunapparaat onvoldoende op de enting reageren en blijft de bescherming beneden de maat.


Ontwormen gebeurt dus op een leeftijd van 2, 4, 6 en 8 weken, De teef moet tegelijkertijd met de pups ontwormd worden! Daarna wordt de hond ontwormd op de leeftijd van 3, 4, 5 en 6 maanden. Vervolgens elke 3 maanden het hele leven door. 

......voor een prikje?