fokkerskeurmerk


 

Er is een keurmerk ontwikkeld, een basisnormering en een certificeringssysteem, en dat pakket draagt de naam Cynokeur. 


Wat is Cynokeur?  

 

Cynokeur is het keurmerk voor de zorgvuldige rashondenfokker.

Het is een keurmerk van de Stichting Cynokeur. (onderdeel Cynophilia)
Met dit keurmerk kan de fokker aantonen dat hij maatschappelijk verantwoord fokt.

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Fokken?


Cynokeur fokkers laten zien dat ze serieus bezig zijn met gezondheid en welzijn. 


Dat ze hun kennel leiden met respect voor mens, rashond en maatschappij. Dat draagt in positieve zin bij aan hun imago.

Waarom zou een fokker zich aanmelden als Cynokeur fokker?


- Omdat de zorgvuldige fokker zich hiermee onderscheidt van fokkers die het niet zo nauw nemen met gezondheid en het welzijn van hun honden.


-  Omdat Cynokeur hem een juridisch veilige omgeving biedt.


-  Omdat Cynokeur aan de maatschappij duidelijk kan maken dat er zorgvuldige rashondenfokkers zijn.


-  Omdat Cynokeur pupkopers informeert over de zorgvuldige rashondenfokkerij.


-  Omdat Cynokeur aan pupkopers duidelijk kan maken welke rashondenfokkers zorgvuldig zijn.


-  Omdat pupkopers dan kunnen kiezen voor een zorgvuldig gefokte pup.


-  Omdat zorgvuldige fokkers via het logo in een oogopslag herkenbaar zijn.


-  Omdat de Stichting Cynokeur fokkersbelangen behartigt.


-  Omdat Cynokeur scholing verzorgt voor de fokkers.