Loopsheid


..en dan is het zover!

 

Uw teef wordt loops! Een vruchtbare periode breekt aan.

Dat is mooi, zeker omdat er zo weinig aanwas is van Fields. Als ware Fieldliefhebber wil je dat er dekkingen plaatsvinden en dat er mooie gezonde pups geboren worden. Natuurlijk laten fokkers hun teef slechts dekken door een reu met goedgekeurde ogen en heupen en uit een juiste bloedlijn. De match met de teef is natuurlijk van belang, zo ook het zich houden aan de fokregelementen. Dit betekent o.a. dat er gefokt wordt conform het door de Raad van Beheer goedgekeurde Verenigings Fok Reglement. www.raadvanbeheer.nl

Wat houdt loopsheid precies in? Loopsheid is een periode waarin het lichaam van de teef zich voorbereidt om gedekt te kunnen worden. De teef is drie weken loops maar in die drie weken is ze slechts enkele dagen vruchtbaar.

Samengevat verloopt de cyclus als volgt: Normaliter duurt een cyclus bij een teef eenentwintig dagen. Tijdens de eerste negen dagen vloeit ze, vervolgens is ze negen dagen gewillig (vaak is de teef tussen de tiende en veertiende dag vruchtbaar), daarna vloeit ze nog een paar dagen na. In de praktijk kan dit erg wisselen. Het kan voorkomen dat sommige teven al na de vijfde dag dekrijp zijn of zelfs na twintig dagen. De leeftijd van de teef kan hier een rol in spelen.

Tegenwoordig is via een bloedtest het ideale dektijdstip vast te stellen. Met deze test wordt het gehalte aan progesteron in het bloed vastgesteld. 

De eerste en tweede fase die hieronder beschreven worden noemt men in de volksmond “de loopsheid”

Eerste fase: Onder invloed van de veranderende hormoonspiegels verandert er zowel iets in het gedrag van de teef en ook treden er lichamelijke veranderingen op. Vaak wordt de teef sloom en is ze aanhalig. Ze is vaak in de eerste fase ook onrustig.

Haar vulva zwelt op en er verschijnt uit dit uitwendige geslachtsdeel bloederige afscheiding. Ze is absoluut nog niet tot paren bereid. Deze eerste fase duurt van een paar dagen tot veertien dagen.

Dan gaat de tweede fase in: de eisprong, de echte loopsheid. Nu is de teef vruchtbaar.

De afscheiding neemt af en de hond is nu bereid tot paren. U kunt dat zien doordat de teef haar staart opzij doet en er als het ware voor gaat staan.

Ze kan nu zowel voor reuen als teven interssant ruiken. Oppasen geblazen! Deze fase duurt vier tot veertien dagen.

Derde fase: In de komende zes a tien weken keert het lichaam van de teef weer terug naar de ruststand. Ze is niet meer bereid tot paren.

Vierde fase: Dan komt er een periode van rust van honderd tot honderveertig dagen.